شادو

کاندوم شادو

برند شادو یکی از تولید کننده های مهم تولید کاندوم در ایران است. شادو محصولاتش را در مدل های متنوع و بسته بندی ها 12 عددی، 3 عددی و 1 عددی عرضه کرده است. کاندوم های 12 عددی شادو دارای بیشترین تنوع بین سایر رقبا هستند. کاندوم های سه عددی از نظر قیمت بسیار اقتصادی است. همچنین کاندوم فضایی تولید این شرکت در 5 مدل دکمه دار، اره ماهی، شمشیری، چرخشی و طوقی تولید می شود.