ماه رمضان

احکام نزدیکی در ماه رمضان

رمضان، ماه بندگی و عبادت است، اما خداوند در همین ماه بندگی هم بندگان را تکلیفی فراتر از توانشان نداده است و همسران می‌تو...

ادامه مطلب

حکم شرعی خود ارضایی

حکم شرعی خود ارضایی و راههای نجات از آن

آیا استمنا گناه کبیره است؟ راه نجات از آن چیست؟ بنده گرفتار مشکلی به نام استمنا هستم. آیا چنین کاری گناه کبیره است؟ و آ...

ادامه مطلب